تبلیغات
خدا و انسان - حرفهای ما

نگارش در تاریخ جمعه 1 آبان 1388 توسط رها . . .

    

دلها بیاد خدا آرام میگیرد:.:.

با خدا باش پادشاهی کن---بی خدا باش هرچه خواهی کن

Top of Form

 

 

حرفهای ما هنوز ناتمام...

                 تانگاه می كنی 

                        وقت رفتن است

بازهم همان حكایت همیشگی !

پیش از انكه با خبر شوی

    لحظه ی عظیمت تو نا گزیر می شود

ای...

       ای دریغ و حسرت همیشگی

           ناگهان

                چقدر

                      زود

                           دیرمی شود!
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS