تبلیغات
خدا و انسان - تست عشق به خدا

نگارش در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388 توسط رها . . .

                                                  

در کلام ممکن است هر کس ادعای عشق داشته باشد اما در عمل


است که عاشق شناخته می شود.

عشق آن است که عاشق جز معشوق نبیند.خود را نبیند او را

ببیند.همه چیز را برای او بخواهد. او را برای

 او بخواهد نه برای خود.مادر عاشق است.اگر خانه اش آتش بگیرد و

فرزندش در آن باشد خود را نمی

 بیند. فقط فرزندش را می بیند.حاضر است از جان خود بگذرد تا

فرزندش زنده بماند.شهدا عاشق بودند.

به خاطر خدا از جان خود گذشتند.با خدا عشق بازی کردند.ما هم اگر

می خواهیم بدانیم عاشق خدا

هستیم یا نه می توانیم از خود یک تست بگیریم.آیا حاضریم به خاطر

او از جان مال و ... بگذریم؟ 

جان و مال پیشکش . . .
 

آیا هنگامی که زمینه گناه فراهم است حاضریم بگیم خدایا به خاطر تو ...؟
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS